Fogyasztói tájékoztató

I. A termékek rendelése

Az Eco Royal Kft. által forgalmazott gyomirtógépek és eszközök a gyomirtástechnikai termékek széles, általában forgalmazott és ismert skálájának speciális szegmensét képviselik. A gépek által kijuttatott vegyszerek a kereskedelmi forgalomban kapható hétköznapi anyagok (közülük lehetnek olyanok, melyek beszerzése és felhasználása engedélyhez kötött), ám kijuttatásuk módja, illetve az alkalmazott koncentrációk mégis jelentősen eltérhetnek a hagyományos kijuttatási gyakorlattól.

A fentiek alapján gépeinket nem a hagyományos értelemben vett internetes áruházak elvei alapján forgalmazzuk, tehát a vásárlás nem a „kosárba rakom és megrendelem” módszeren alapul. Szükségesnek tartjuk, hogy igény szerint Megrendelőinkkel konzultációt végezzünk akár a géptípus kiválasztását, akár a vegyszerhasználatot illetően. Ennek elősegítése érdekében a megrendeléseket e-mailben vagy telefonon fogadjuk. Ez alapjában teremti meg a lehetőségét a szakmai egyeztetésnek. Az így leadott megrendelések képezik a két fél közt létrejött szerződés alapját.

II. A termékek átvétele, szállítása

A megrendelt termékek átvételének módjai:

 1. Személyes átvétel: Egyeztetés/igény alapján a Forgalmazó a terméket térítés ellenében kiszállíthatja, illetve a felkínálhatja az ingyenes kiszállítást, vagy köztes helyen történő átadást, amennyiben a Megrendelővel előre egyeztetett átadási pont a Forgalmazó túraútvonalát érinti. Előre egyeztetett időpontban a termék Forgalmazó telephelyén (Balatonfűzfő) is átvehető.
 2. Postai kiszállítás: Általánosságban a termékek postai úton 1-2 napos szállítási határidővel kerülnek kiszállításra. A készleten nem levő termékek esetében a szállítási idő 2-3hét. A szállítást a Magyar Posta végzi a mindenkori kézbesítési díjak alapján (lsd. www.posta.hu). Mivel termékeink mérete a 70cm-t legtöbb esetben meghaladja, így terjedelmes csomagként (és törékenyként) kerülnek feladásra. A szállítási költségek a díjszabás szerint 2500-4000Ft között változnak, a csomagok méretétől, értékétől függően.

III. Fizetési mód

 • Készpénzes fizetés: Személyes átadás-átvétel esetében alkalmazott fizetési mód.
 • Utánvétes fizetés: Postai kiszállítás esetében alkalmazott fizetési mód.
 • Előre utalásos fizetés: Amennyiben Megrendelő pénztárkezelése nem teszi lehetővé a készpénzes fizetést, úgy az ellenérték kifizetése történhet előre utalással is, ami a Forgalmazó által kiállított díjbekérő számla, vagy számlamásolat előre megküldése alapján történik.
 • Átutalásos fizetés utólag: Kivételes esetekben a Megrendelő előzetes vizsgálata alapján alkalmazott fizetési mód.

IV. Elállás joga:

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén:

 1. a terméknek,
 2. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) munkanapon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelete értelmében a Fogyasztó 14 naptári nap alatt élhet elállási jogával.

Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja (megrendelés) és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai vagy elektronikus úton küldött levél útján) a következő elérhetőségek igénybevételével a Forgalmazó részére.

 • Eco Royal Kft.
 • Erdélyi György – ügyvezető
 • Telefon: +3630/206-5547
 • E-mail: info @ gyomirtogep.hu
 • Levelezés cím: 8175 Balatonfűzfő, Petőfi u. 12.

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a 14 munkanapos határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát az Eladó részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az Elállás pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Az Eladó emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 munkanapon belül elküldi Forgalmazónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Eladó a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Forgalmazó levelezési címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 naptári napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

Elállás esetén a termék a Forgalmazó levelezési címére küldendő vissza: Eco Royal Kft. 8175 Balatonfűzfő, Petőfi u. 12.

A termékkel együtt a Fogyasztó beazonosíthatósága érdekében a számla másolata is visszaküldendő.

A termék Forgalmazó címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Forgalmazónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 30 napon belül Forgalmazó visszatéríti a termék Fogyasztó által fizetett vételi árát. Az ellenérték térítése megállapodás alapján utalással vagy postai szelvényen történik.

Forgalmazó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Forgalmazó a korábbi időpontot veszi figyelembe.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működőképességének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be, illetve a használat miatt a termék olyan értékcsökkenést szenvedett, hogy az új termékként már nem értékesíthető.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő az Eladó elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.
 • nem illeti meg a Fogyasztót az elállási jog olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. (pl. állateledel, fogkefe, kozmetikai termékek).
 • olyan esetekben, amennyiben a termék használata, kipróbálása olyan változásokat eredményezhet, melyek a termék további üzembe helyezését, illetve a termék felhasználóját, annak javait veszélyezteti (vegyszerhatás).

V. Garancia és szervizszolgáltatások

Forgalmazó a termékek mellé használati útmutatót, garanciajegyet ad Megrendelőnek. A termékekre 1 év jótállás érvényes a garanciajegyen feltüntetett feltételek mellett. 2021. január 1-től Fogyasztónak minősülő vásárlót 100 001-250 000Ft vételár esetében 2 év, 250 000Ft fölötti termékár fölött pedig 3 év jótállás illeti meg.A termékek ismertetője, leírások, bemutató filmek, illetve minden géphez az eredeti angol és magyar nyelvű használati útmutató is megtalálható a Forgalmazó honlapján: www.gyomirtogep.hu
Működési probléma észlelése esetén célszerű a kapcsolatot haladéktalanul felvenni a Forgalmazóval (email: info@gyomirtogep.hu; telefon: +3630/206-5547). A hibás termékek Forgalmazóhoz történő visszajuttatása csak bizonyos esetekben indokolt, ha Megrendelő nem képes beazonosítani a probléma okát. A probléma beazonosítása (konzultáció) után Forgalmazó postai úton 1-3 nap alatt eljuttatja a javításhoz szükséges terméket Megrendelőhöz garanciaidőn belül térítésmentesen, azon túli szervizszolgáltatások esetében költségtérítés ellenében.
Előre egyeztetett időpontban személyes gépjavítás is kérhető. Garancia- és szervizigény az alábbi elérhetőségeken jelezhető:

Erdélyi György, 8175 Balatonfűzfő, Petőfi u. 12.;Mobil: 30/206-5547;email: info@gyomirtogep.hu

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.